DISFAZIJA

Disfazija je razvojni jezički poremećaj, ekspresivnog(jezičke produkcije) i receptivnog govora (jezičkog razumevanja). Deca sa razvojnom disfazijom ispoljavaju zastoj u razvoju sticanju jezičkih sposobnosti bez bilo kakvog očiglednog razloga. Disfazija predstavlja poremećaj sposobnosti da se razume, struktuira i izrazi jezička misao. Kod ove dece jezik se sporije razvija, sa zakašnjenjem i sa manje uspeha nego kod njihovih vršnjaka. Kriterijum za selekciju slučajeva sa razvojnom disfazijom uključuju: uzrast između 3 i 7 godina, bez neurološkog, emocionalnog ili poremećaja ponašanja, IQ iznad 90, bez socijalne deprivacije i bez slušnog oštećenja. Poremećaj ekspresivnog tipa (ekspresivna disfazija) podrazumeva: da dete upotrebljava ekspresivni govor ispod očekivanog nivoa za uzrast, da mogu ali i ne moraju da postoje poremećaji artikulacije, ograničen razvoj rečnika, preterana upotreba malog broja reči, kratka verbalna ekspresija, nezrele rečenične konstrukcije, pogrešna upotreba ili nekorišćenje gramatičkih oblika, nefluentan govor. Poremećaj receptivnog tipa podrazumeva da je razumevanje govora deteta ispod očekivanog nivoa za njegov mentalni uzrast, neodazivanje na ime do prvog rođendana, nesposobnost da se do 18 meseci identifikuje bar nekoliko prostih predmeta, ili nemogućnost da se do 2. godine izvrše prosti nalozi.

060/668-75-69 NAZOVITE NAS