DISGRAFIJA

Disgrafija je poremećaj u učenju pisanja ili sticanju sposobnosti pisanja i pored postojanja normalne inteligencije, dobrog vida i sluha, kao i odgovarajuće edukacije i socijalnih uslova. Pojava disgrafije je uslovljena nesposobnošću deteta da savlada tehniku pisanja prema pravopisnim načelima određenog jezika i manifestuje se mnogobrojnim tipičnim greškama. Karakteristično je loše oblikovanje slova, redovi talasasti ili silaze koso ne prateći očekivan pravac, linija je čas deblja, čas tanja, pritisak ruke na hartiju može biti veoma grub, slova se često ispravljaju docrtavanjem delova slova, neka slova su i mnogo manja od ostalih, slova mogu biti i špljoštena, široka...

DISGRAFIJA
060/668-75-69 NAZOVITE NAS