DISLALIJA

Dislalija predstavlja razvojni artikulacioni poremećaj koji nastaje kao posledica napravilnog protoka vazdušne struje pri artikulaciji određenog glasa, što u osnovi ima izmenjenu funkciju artikulatora (pogrešna funkcija usana, jezika, nepca) kao i neizdiferenciranog fonemskog sluha. Dislalija je poremećaj izgovora glasova kod deteta sa urednim sluhom, normalnom inervacijom govornih organa, normalnim intelektualnim sposobnostima i normalnom razvijenošću ostalih jezičkih sposobnosti. Detetova upotreba govornih glasova je ispod očekivanog nivoa za njegov ili njen uzrast, uz normalan nivo govornih jezičkih sposobnosti. Artikulacioni poremećaji ili dislalije su i nemogućnosti ili nepravilnosti izgovora pojedinih glasova. Ispoljavaju se kao: omisija, supstitucija i distorzija. Pod omisijom se podrazumeva nedostatak glasa u reči. Kada govorimo o omisiji one se u ranom razvojnom periodu mogu posmatrati kao prolazna faza i to samo onih glasova koji za pravilnu artikulaciju imaju teške obrasce logomotorike, ali ako su glasovi lakšeg logomotornoh obrasca, a postoji omisija, onda kažemo da se govori o patološkom obrascu i neophodno je otpočeti sa logopedskim tretmanom. Supstitucija znači zamena određenog glasa nekim drugim. Glasovi se obično zamenjuju po zvučnosti ili po načinu stvaranja, ređe po drugim zakonitostima. Supstitucija se može do izvesne hronološke dobi deteta i zrelosti logomotorike smatrati kao fiziološko stanje. Međutim, na starijem uzrastu supstitucija je patološko stanje koje zahteva logopedski tretman. Distorzija je nepravilno izgovaranje određenog glasa, i ona je najčešći artikulacioni poremećaj. Distorzija se manje toleriše nego prethodni tipovi artikulacionih poremećaja. Ona može biti alarmantna jer se pogrešno naučeni modeli logomotorike mnogo teže koriguju nego nepostojeći model. Uzroci artikulacionih poremećaja su najčešće sredinske prirode: loš govorni uzor, podržavanja tepanja, nestimulativna sredina, organski uzroci (nepravilan odnos vilice i zuba, rascep nepca, kratak frenulum, visoko tvrdo nepce..), psihološki uzroci, neurološki..Najučestaliji artikulacioni poremećaji su: sigmatizam ( poremećaj izgovora glasova s, z, c, š, ž, č, ć, đ.), rotacizam (poremećaj izgovora glasa r) , lambdacizam (poremećaj izgovora glasova l i lj) , kapacizam (poremećaj izgovora glasa k), gamacizam(poremećaj izgovora glasa g).

060/668-75-69 NAZOVITE NAS